Uspostaviti organizaciju Žene SDA i Asocijaciju mladih SDA u svim mjesnim ograncima SDA Bihać

Vijesti SDA / Grad Bihać Vijesti SDA / Mjesni ogranci Bihać

Danas je održan sastanak Povjereništvo GO SDA sa predsjednicom organizacije Žene SDA Bihać Almirom Seferagić i predsjednikom Asocijacije mladih SDA Bihać Amarom Dizdarićem na kojem se razgovaralo o uspostavi organizacije žena i asocijacije mladih u svim MO SDA Bihać.
Cilj je kroz proces provođenja izbora u svakom mjesnom ogranku, gdje nisu uspostavljene ili ne funkcionišu organizacije žena i asocijacija mladih, organizirati iste.

#mladi #AMSDABihać