Postani član

Želite li postati član GO SDA Bihać?

Članom Stranke može postati svaki punoljetan građanin koji prihvata Program, Statut Stranke, koji nije član druge političke stranke i koji prihvata Etički kodeks Stranke

Popunjavanjem evidencionog kartona pristajete biti član Stranke demokratske akcije Bihać, te se čeka zvanična Odluka organa stranke o prijemu u članstvo.

Evidencioni karton možete popuniti svakim radnim danom u prostorijama stranke na adresi ul. Bosanska 7, Bihać.

Kontakt broj 037/222-222 ili na e-mail oosdabihac@gmail.com.