Obilježena manifestacija povodom slamanja neprijateljske “Februarske ofanzive ’94” ⚜

Vijesti SDA / Grad Bihać

U organizaciji Udruženje branilaca “Hasin vrh”, kao svake godine danas je održana tradicionalna manifestacija kojom se obilježava jedna od najvećih agresorskih ofanziva na tadašnji Bihaćki okrug, tzv. “Februarska ofanziva ’94”.

Ovogodišnjem obilježavanju prisustvovalo je nekoliko hiljada posjetilaca, demobilisanih boraca, ratnih komandanata, predstavnika svih nivoa vlasti, ali i veliki broj mladih koji su mogli čuti sve šta se dešavalo tokom bitke ratne 1994. godine.

Planovi agresora bili su protjerivanje snaga 5. korpusa Armije Republike BIH sa Grabeškog i Grmuško – srbljanskog platoa, zauzimanje hidroelektrane “Kostela” , kao i presijecanje komunikacije Bihać-Cazin.

Jedinice 5. korpusa pružile su tada herojski otpor i spriječile ostvarenje ciljeva agresora. Oslobađajući Hasin vrh od neprijatelja, svoje živote dala su 102 pripadnika 5. korpusa Armije Republike BIH.

Neka je vječni rahmet i veliko hvala našim herojima, pripadnicima 5. korpusa koji su dali svoje živote za odbranu naše jedine domovine BiH.