Klub SDA u GV Bihać traži da se Vlada USK izjasni po pitanju projekta “SIGURAN GRAD”

Vijesti SDA / Grad Bihać Vijesti SDA / USK-a

Predmet: Vijećničko pitanje,

U ime Kluba SDA i u svoje lično ime postavljam sljedeće vijećničko pitanje:

  • – Da li je Vlada USK-a počela sa implememtiranjem PROJEKTA “SIGURAN GRAD” na području Grada Bihaća?
  • – U kojoj fazi je ovaj projekat trenutno?
  • – Ako Vlada USK-a još uvijek nije započela realizaciju projekta “SIGURAN GRAD” u Bihaću, zašto nije i kada će biti realiziran? (a posebno ako znamo da su za isti obezbjeđena financijska sredstva)

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnostima i inicijativom zvaničnih predstavnika SDA iz Bihaća od strane Vlade Federacije BiH je u 2019.oj godini na račun Vlade USK-a prebačen iznos od 4.000 000 KM (4 miliona) za pomoć upravljanja migrantskom krizom i rješavanje sigurnosne situacije na području USK-a.

Od ovih sredstava oko 500 000KM je planirano i dogovoreno za sistem video nadzora javnih površina u Gradu Bihaću za koje je Gradska uprava već ranije pripremila određene predradnje koje su bile potrebne za realizaciju ovog projekta. Projekat je prvog trenutka nazvan PROJEKAT SIGURAN GRAD i isti je već trebao i morao biti implementiran.

Shodno svemu navedenom, a zbog izuzetne zabrinutosti naših sugrađana, koji se plaše da bi i ovaj projekat lako mogao postati tek mrtvo slovo na papiru, od Vlade USK-a tražim hitan i konkretan odgovor na postavljena pitanja.

U Bihaću dana 23.02.2021.godine.

Vijećnik GV Bihać, Edin Felić (SDA)