Gradu Bihaću hitno treba nova zgrada Doma zdravlja

Vijesti SDA / Grad Bihać

Kao što je javnost upoznata, objekat Doma zdravlja Bihać, pretrpio je velika oštećenja u snažnom potresu koji je pogodio Hrvatsku ali i područje USK.

Zbog teških oštećenja uzrokovanih zemljotresom, Dom zdravlja u Bihaću sada radi u izuzetno otežanim uslovima i sa smanjenim kapacitetima. Potres je uzrokovao velike štete na zidovima i stropovima prostorija zgrade te ih učinio neupotrebljivima. Zbog toga su odjeli te zdravstvene ustanove izmješteni na više različitih lokacija u samom gradu, što znatno smanjuje efikasnost u pružanju zdravstvenih usluga.

Tim povodom danas je delegacija GO SDA Bihać koju su činili Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Bihać sa predstavnicima viših nivoa vlasti, odnosno federalnim zastupnicima Hadisom Jusićem i Hamdijom Abdićem razgovarali s direktorom ove ustanove dr. Ademirom Jusufagićem. Zajedno su posjetili i obišli objekat Doma zdravlja, te se na licu mjesta još jednom uvjerili i uvidjeli da se radi o ozbiljnom problemu.

Na vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Bihać, Klub vijećnika SDA inicirao je pokretanje izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Bihać. Gradu Bihać i Bišćanima HITNO treba nova zgrada Doma zdravlja te su mišljenja kako sve raspoložive resurse treba usmjeriti u tom pravcu.

Od Vlade USK se traži da u roku od 15 dana obezbjedi adekvatan prostor u koji se mogu smjestiti sve službe ZU „Doma zdravlja Bihać“ te kako bi 60 000 građana Grada Bihaća imalo potpuni pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Na inicijativu federalnog zastupnika Hadisa Jusića (SDA) iz budžeta Federacije BiH za Dom zdravlja osigurana su namjenska sredstva u visini od 3 miliona KM, a u narednom periodu očekuje se podrška Vlade USK i Grada Bihaća.

Prema procjenama, za izgradnju potpuno novog objekta bilo bi potrebno oko 6 miliona KM, dok bi sanacija oštećene zgrade zahtijevala više sredstava.

Foto: Suad Balić

Komentariši