Gradnja Pelješkog mosta bez prethodno riješenih spornih pitanja nije uvažavanje BiH

Vijesti SDA / Bosna i Hercegovina

SDA smatra nedopustivim  da Republika Hrvatska počne sa gradnjom Pelješkog mosta, a da prije toga nisu riješena sva sporna pitanja sa Bosnom i Hercegovinom.  Neprihvatljiva je gradnja mosta na štetu teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine.

Prije početka gradnje mora se ratificirati ugovor o granici BiH i Hrvatske  koji su 1999.godine potpisali tadašnji predsjednici  BiH i Hrvatske Alija Izetbegović i Franjo Tuđman.

Osim toga Bosni i Hercegovini mora biti omogućen pristup otvorenom moru u skladu s Međunarodnom konvencijom o pravu mora.  Tek kada BiH utvrdi da pristup otvorenom moru  odgovara pomenutoj  konvenciji i kada BiH na to da saglasnost, Republika Hrvatska može na spornom mjestu povezivati svoje teritorije.

Pozivamo Evropsku komisiju, čijim sredstvima se finansira izgradnja mosta, da se aktivno uključi u rješavanje ovog pitanja, inače će Bosna i Hercegovina biti primorana da putem međunarodnih sudova traži  zaštitu  svojih  prava.

Komentariši