Asocijacija mladih SDA Bihać

Asocijacija mladih SDA je posebna organizacija mladih članova i simpatizera SDA, koja djeluje u okviru Stranke demokratske akcije.

 • AM SDA je oblik interesnog organizovanja mladih članova i simpatizera SDA .
 • Organizujemo se radi zajedničkog djelovanja mladih članova i simpatizera SDA na idejama koje zastupa SDA i popularizaciji tih ideja.
 • Okupljamo mlade članove simpatizere SDA i podržavamo njihovo participiranje u aktivnostima Stranke demokratske akcije.
 • Nastojimo razvijati kod mladih osjećaj zajedništva, obveze i odgovornosti kao bitnih karakternih osobina i individualnih parametara javnog angažovanja.
 • Radimo na podsticanju javnog, političkog djelovanja na prepoznavanju , predstavljanju i zastupanju interesa mladih na osnovama Programa AM SDA.
 • Razvijanje morala kod mladih ljudi.
 • Povećanje ekonomskih i zdravstvenih standarda kod mladih.
 • Edukacija članstva i osposobljavanje za političko djelovanje.
 • Iniciranje i održavanje sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti.
 • Otvaranje perspektive za mlade u smislu za kvalitetnog obrazovanja i zapošljavanje.
 • Ukupno jačanje SDA i pripremanje njenih budućih kadrova.
 • Saradnja sa omladinskim organizacijama i asocijacijama drugih političkih stranaka, bliskih političkim ciljevima.

Članstvo u AM SDA Bihać je dobrovoljno.


Članovi AM SDA Bihać mogu biti i članovi simpatizeri SDA od 15-35 godina starosti.


Izuzetno, neki članovi SDA mogu biti počasni članovi AM SDA.