Asocijacija “FATMA” BiH povodom Dana porodice: Porodica je osnovna jedinica društva

Vijesti SDA / Bosna i Hercegovina

Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja u cijelom svijetu. Porodica je osnovna jedinica društva. Stoga, ona zahtijeva zaštitu, pomoć i podršku od strane svojih članova, ali i društva kao cjeline.

Asocijacija „FATMA“  je imala veliku ulogu u osnaživanju porodice, od samog početka do danas, posebno žene, majke, bošnjakinje kao marginalizovane i najugroženije kategorije u mnogim društvenim tokovima. Asocijacija „FATMA“  je, zbog toga,  postala važan segment društva, ne samo zbog njene programske utemeljenosti i usmjerenosti, već, prioritetno zbog njene praktične brige i praktičnih uticaja da porodica kao najvažnija čelija društva  lakše prolazi kroz različite krize, na način kojim će očuvati dostojanstvo žene bošnjakinje kao stuba porodice i društva.

Upravo zbog toga, kao primjer praktičnog djelovanja, aktivistkinje Asocijacije „FATMA“, osim što na različite načine rade na pomaganju djeci i porodicama kojima je pomoć potrebna, rade i na povezivanju i osnaživanju žena kroz različite vrste tribina, edukacija i seminara o ulozi žene u savremenom društvu. U svom programu Asocijacija „FATMA“  brine za porodicu i kao takva, zajedno sa ostalom političkom snagom Stranke demokratske akcije, uspijeva i doprinosi da Bošnjaci opstanu i budu uspravni.

Danas – u vremenu različitih društvenih kriza, aktivistkinje Asocijacije „FATMA“, zbog ljudskih, moralnih, odgojnih, etičkih, političkih i bošnjačkih razloga, predano žive, rade i bore se za bolji položaj porodice.

S toga, provedimo ovaj značajan dan sa svojim najdražima. Podsjetimo se na ono šta nas veže, šta nas raduje, šta dijelimo i šta još možemo učiniti jedni za druge.

(SDA BiH)

Komentariši